Spotkania międzykulturowe

Według nasz w procesie wychowania bardzo ważną rolę odgrywa nauka tolerancji i szacunku dla innych kultur. Realizacja tego zadania jest możliwa pod warunkiem umożliwienia młodym ludziom kontaktu z przedstawicielami innych kręgów kulturowych. Z tego powodu Centrum Inicjatyw Młodzieżowych zaprasza na spotkania międzykulturowe, które odbywają się w naszej placówce raz w miesiącu.

Temat każdego spotkania jest inny. Ostatnie spotkanie poświęcone było kulturze romskiej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Romowie często spotykają się z przejawami nietolerancji, dlatego postaraliśmy się, żeby w spotkaniu wzięło udział jak najwięcej młodych ludzi. Tego dnia Centrum Inicjatyw Młodzieżowych odwiedziła kilkunastoosobowa grupa Romów, która przestawiła historię i zwyczaje swoje grupy etnicznej, a także zaprezentowała tradycyjne stroje i specjały romskiej kuchni. W trakcie spotkania młodzież opowiedziała o swoich doświadczeniach w relacjach z przedstawicielami kultury romskiej. Nie zabrakło także wspólnych śpiewów i nauki kroków tańców romskich. Następne spotkanie będzie poświęcone buddyzmowi. Centrum Inicjatyw Młodzieżowych odwiedzą buddyści, którzy postarają się przybliżyć młodzieży swoją filozofię i kulturę.

Spotkania międzykulturowe cieszą się ogromną popularnością, co świadczy o tym, że młodzież jest otwarta na inne kultury i chętnie nawiązuje relacje z ich przedstawicielami. Jesteśmy przekonani, że przed nami jeszcze wiele podobnych spotkań, na które serdecznie zapraszamy wszystkich młodych ludzi.