Spotkania międzypokoleniowe

Wiele osób uważa, że młodzi ludzie nie są w stanie znaleźć wspólnego języka z ludźmi w podeszłym wieku. Według nas przedstawiciele różnych pokoleń mogą nawiązać dobry kontakt i czerpać ogromne korzyści ze wspólnych spotkań. Wystarczy tylko zapewnić im odpowiednie warunki do poznania się i nawiązania więzi.

Osoby starsze to dla wielu młodych ludzi najlepsze źródło wiedzy na temat przeszłości. Organizowane przez nas spotkania umożliwiają młodzieży poszerzenie wiedzy historycznej, ale w inny sposób, niż dzieje się to na lekcjach historii. Zapraszamy seniorów, którzy opowiadają o życiu codziennym w dawnej Polsce, szczególnie w czasach PRL-u. Młodzi ludzie często przyznają, że rozmowy ze starszymi osobami sprawiły, że bardziej zainteresowali się historią, której wcześniej nie lubili. Spotkania młodzieży i seniorów sprawiają ogromną satysfakcję także drugiej stronie. Osoby starsze mogą nauczyć się od młodzieży na przykład obsługi nowoczesnych urządzeń. Młodzi ludzie chętnie przekazują starszym także wiedzę z innych dziedzin, na przykład uczą seniorów języka angielskiego. Wspólne spotkania stanowią doskonałą okazję do wymiany informacji na temat dawnych oraz obecnych sposobów spędzania wolnego czasu.

    Spotkania młodzieży i seniorów odbywają się regularnie, w ostatnią sobotę każdego miesiąca. Wielu młodych ludzi zdecydowało się na częstszy kontakt z ludźmi starszymi, angażując się w projekt, który polega na regularnym odwiedzaniu samotnych seniorów w ich domach i spędzaniu z nimi czasu.