Spotkania ze znanymi osobami

Efekty wychowania uzależnione są między innymi od tego, czy dzieci i młodzież mają zapewniony kontakt z osobami, które mogą stanowić dla nich wzór do naśladowania. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu młodym ludziom brakuje dobrych autorytetów, dlatego organizujemy spotkania z osobami, których postępowanie może stanowić wzór dla innych.

Na spotkania zapraszamy między innymi artystów, sportowców oraz działaczy społecznych. Wśród naszych gości jest wiele bardzo znanych osób, ale w trakcie spotkania nie koncentrujemy się na osiągniętych przez nich sukcesach, tylko na drodze, jaką musieli przejść oraz na podejmowanych przez nich działaniach dobroczynnych. Goście Centrum Inicjatyw Młodzieżowych to osoby, które udowodniły, że dzięki pasji, ciężkiej pracy i wytrwałości można pokonać rozmaite ograniczenia. To ludzie, którzy mają na uwadze nie tylko własne dobro, lecz także potrzeby innych. W trakcie każdego spotkania zaproszeni do nas goście przedstawiają swoją historię i odpowiadają na pytania zadawane przez młodzież. Wyjaśniają, dlaczego zdecydowali się wybrać właśnie taką pracę oraz motywują młodych ludzi do realizacji swoich marzeń i pasji, pomimo rozmaitych przeciwności. Wyjątkowa atmosfera podczas tego typu spotkań sprawia, że liczba osób zainteresowanych udziałem w nich nieustannie się zwiększa.

Spotkania w Centrum Inicjatyw Młodzieżowych odbywają się zazwyczaj na początku każdego miesiąca. O terminach najbliższych spotkań oraz o zaproszonych przez nas gościach będziemy informować na bieżąco.